Monthly Archive:: July 2015

Tổng Hợp Tài Liệu, Khoá Học Youtube từ căn bản đến nâng cao

Toàn bộ các tài liệu về Youtube từ căn bản đến nâng cao. Nguồn của tài liệu, khoá học : Tổng hợp từ Internet. Từ các Group chia sẽ. Từ các khoá học trong nước. Từ các khoá đào tạo Youtuber nước ngoài. Từ