Vô đề Archive

LamNguyenZ – 24 Tuần cùng LnZ Niche Site – Tuần 1 – P2 | LnZ Niche Site Update 2 – Phần 2 – Chọn Domain, Hosting, cài đặt Website

Yo, chào mọi người, Mọi người đã có 1 tuần như thế nào nhỉ? Mình thì đã có 1 tuần khá là tuyệt vời, hé hé. Tuy nhiên mình sẽ review tuần vừa rồi của mình ở một bài khác (Nếu mình có hứng).